کارت حافظه

لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
0

تبلت ها و دارای سرعت انتقال 16MB/s مود استفاده برایه اکثر دوربین هایه دیجیتال  کاربرد های.....

0

تبلت ها و دارای سرعت انتقال 32MB/s مود استفاده برایه اکثر دوربین هایه دیجیتال  کاربرد های.....

0

تبلت ها و دارای سرعت انتقال 64MB/s مود استفاده برایه اکثر دوربین هایه دیجیتال  کاربرد های.....

0

تبلت ها و دارای سرعت انتقال 85MB/s مود استفاده برایه اکثر دوربین هایه دیجیتال  کاربرد های.....